Tờ Thông tin: thông tin dành cho người hiện đang ở Úc

Chiến dịch Bảo vệ Chủ quyền Biên giới (Operation Sovereign Borders) là gì?

Chiến dịch Bảo vệ Chủ quyền Biên giới (Operation Sovereign Borders) là chiến dịch gìn giữ an ninh biên giới do quân đội phụ trách, do Chính phủ Úc thành lập, nhằm bài trừ nạn vận chuyển người trái phép bằng đường biển và bảo vệ biên giới của Úc.

Úc vẫn cương quyết chặn đứng hoạt động tội phạm vận chuyển người trái phép và ngăn chặn những người dễ bị tổn thương mạo hiểm mạng sống cố đi đến Úc bằng tàu thuyền đầy hiểm nguy.

Kể từ khi chiếc tàu vận chuyển người trái phép cuối cùng đi được đến Úc đến nay đã được gần ba năm. Tất cả những chiếc tàu vận chuyển người trái phép cố đi đến Úc đều bị chặn lại và buộc quay trở về quốc gia nơi chúng khởi hành.

Úc có các chính sách bảo vệ biên giới như thế nào?

Úc đã đưa ra các biện pháp bảo vệ biên giới cứng rắn nhằm mục đích làm nản lòng và bài trừ nạn vận chuyển người trái phép bằng đường biển, ngăn chặn trường hợp bị mất mạng trên biển và bảo vệ biên giới của Úc.

Bất cứ ai cố đi đến Úc bằng tàu thuyền mà không có thị thực sẽ bị buộc quay trở lại quốc gia nơi họ khởi hành, họ sẽ không bao giờ được định cư tại Úc. Nếu thân nhân và bạn bè quý vị lên tàu thuyền mà không có thị thực, họ sẽ không được định cư tại Úc.

Có phải luật lệ này được áp dụng với tất cả mọi người hay không?

Đúng. Bất cứ ai cố đi đến Úc bất hợp pháp bằng tàu thuyền sẽ bị buộc quay trở lại quốc gia nơi họ khởi hành. Luật lệ này được áp dụng với mọi người: thân nhân, trẻ em, trẻ em không đi chung với người lớn, có học vấn và tay nghề cao – không trừ một ai.

Đừng tin bọn vận chuyển người trái phép, bọn chúng nói dối…

Chúng tôi biết rằng bọn vận chuyển người trái phép tiếp tục nói dối với những người tìm đủ mọi cách để được định cư ở Úc. Bọn vận chuyển người trái phép cốt yếu chỉ là bọn tội phạm. Chúng sẽ đưa thân nhân quý vị vào tình thế nguy đến tính mạng và lấy tiền của họ.

Bọn vận chuyển người trái phép sẽ nói với thân nhân và bạn bè quý vị rằng đi đến Úc không khó hoặc các chính sách đã được nới lỏng. Hãy bảo họ đừng tin những lời dối trá này! Nếu không có thị thực hợp lệ, họ sẽ không được định cư tại Úc. Chính phủ Úc chưa và sẽ không thay đổi lập trường kiên định của chúng tôi.

Bọn vận chuyển người trái phép nói rằng luật lệ không áp dụng đối với thân nhân và bạn bè quý vị hoặc luật lệ sẽ sớm thay đổi. Luật lệ này được áp dụng với thân nhân và bạn bè quý vị, không trừ một ai. Đừng để họ đi!

Bất cứ ai cố đi đến Úc bất hợp pháp bằng tàu thuyền sẽ không được định cư tại Úc. Hãy khuyên thân nhân và bạn bè quý vị suy nghĩ lại trước khi họ phí tiền.

Làm sao để người thân của tôi được định cư tại Úc?

Những người muốn được tái định cư tại Úc, hoặc người có bạn bè và thân nhân muốn được tái định cư nên nhớ rằng có thủ tục hợp pháp để đến Úc. Nếu cố đi đến Úc bất hợp pháp, họ sẽ không bao giờ được định cư tại Úc.

The Department of Immigration and Border Protection có chương trình tái định cư dành cho người ở nước ngoài trong khuôn khổ của Chương trình Người tị nạn và Nhân đạo (Refugee and Humanitarian Programme) của chính phủ Úc. Chương trình này là chương trình tái định cư tại Úc dành cho người cần được trợ giúp theo diện nhân đạo mà hiện nay không có bất kỳ giải pháp bền vững nào khác dành cho họ.

Đối với người không hội đủ điều kiện của chương trình tái định cư dành cho người ở nước ngoài, muốn đến Úc để làm việc, họ sẽ cần phải nộp đơn xin thị thực việc làm.

Để biết thêm thông tin về các thủ tục di cư hợp pháp, vui lòng truy cập trang mạng: http://www.border.gov.au/