Tại Úc

Tìm cách đi đến Úc bất hợp pháp bằng tàu thuyền là vô ích và cực kỳ nguy hiểm.

Bất cứ ai tìm cách đi đến Úc bất hợp pháp đều sẽ bị chặn lại tại biên giới của Úc, và sẽ luôn bị chặn lại.

Tìm cách đi đến Úc bất hợp pháp sẽ chẳng có lợi gì về tài chính.

Đừng để thân nhân hoặc bạn bè quý vị bị bọn vận chuyển người trái phép lừa gạt.

Bọn vận chuyển người trái phép sẽ lấy tiền của họ và thân nhân của quý vị sẽ gặp nguy hiểm.

Bất cứ ai tìm cách đi đến Úc bất hợp pháp bằng tàu thuyền sẽ không bao giờ được định cư tại Úc.

Chiến dịch Bảo vệ Chủ quyền Biên giới

Chính phủ Úc đã thực hiện các biện pháp bảo vệ biên giới cứng rắn để chống lại vấn đề vận chuyển người trái phép bằng đường biển, ngăn chặn người bị mất mạng trên biển và bảo vệ biên giới của Úc. Bất kỳ ai đi đến Úc bất hợp pháp bằng tàu thuyền sẽ không bao giờ được định cư tại Úc.

This poster represents the 'you will be turned back' policy. The poster directs the reader to www.australia.gov.au/novisa

Theo Chiến dịch Bảo vệ Chủ quyền Biên giới (Operation Sovereign Borders), bất cứ ai cố đi đến Úc bất hợp pháp bằng tàu thuyền sẽ bị buộc quay trở lại quốc gia nơi họ khởi hành.

Bất kỳ ai đi bất hợp pháp bằng tàu thuyền sẽ không bao giờ được định cư tại Úc.

Luật lệ này được áp dụng với mọi người; gia đình, trẻ em, trẻ em không đi chung với người lớn, có học vấn và tay nghề. Không trừ một ai.

Thông cáo Báo chí: 1000 NGÀY BIÊN GIỚI VỮNG CHẮC VÀ AN TOÀN

Quý vị đừng phí tiền bạc – Bọn vận chuyển người trái phép nói dối

Đừng trả tiền cho bọn vận chuyển người trái phép để rồi đưa thân nhân và bạn bè vào tình huống nguy hiểm. Nếu thân nhân và bạn bè quý vị đi đến Úc bằng thuyền mà không có thị thực, họ sẽ không được định cư tại Úc.

Ngay cả khi được công nhận là người tị nạn, họ sẽ không được định cư tại Úc.

Những biện pháp này đã được thực hiện để ngăn chặn bọn vận chuyển người trái phép và chấm dứt tình trạng người bị mất mạng trên biển thêm nữa.

Đăng ký với Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) tại Inđô

Chính phủ Úc đã đổi luật lệ đối với việc tái định cư người tị nạn từ Inđô.

Nếu đi đến Inđô và đăng ký với Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) tại đây từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở về sau, quý vị sẽ không được xét duyệt để được tái định cư tại Úc.

Số người được Úc cho phép tái định cư đối với những người đăng ký với UNHCR tại Inđô trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 cũng đã giảm xuống.

Luật lệ này được áp dụng với mọi người. Không trừ một ai.

Tờ thông tin