Australia Gudaheeda

Cid kasta oo isku dayda inay Australia ku timaaddo si sharci-darro ah doon dib ayaa loo celin doonaa ama waxaa loo celin doonaa waddankoodii hooyo.

Xudduudaha Australia cid kasta way ka xiran yihiin oo isku dayda inay Australia ku timaaddo si sharci-darro ah, wayna sii xirnaan doonaan.

Ma jirto wax faai’do dhaqaale ah oo laga dheefayo in laysku dayo in Australia lagu yimaado si sharci-darro ah.

Ha u ogolaanin qoyskaaga iyo saaxiibadaada inay siraan beenaha tahriibeyaasha dadka.

Tahriibeyaasha dadka lacagtooda ayey ka qaadan doonaanmarkaasna qoyskaaga ayaa khatarta ku galaya.

Dejinta Australia marna khayaar uma noqonayso cid kasta oo isku dayda inay ugu soo-socdaasho Australia si sharci darro ah doon.

Howlgallada Xuddudaha Qaraneed

Dowladda Australia waxay hirgelisey tallaabooyinka ilaalinta xudduuda oo adag si loola dagaalamo tahriibinta dadka ee xagga badda, lagana hortago dadka naftooda badda ku qatar-gelinaya, lana ilaaliyo xudduudaha Australia. Cid kasta oo isku dayda inay Australia si sharci – darro ah doon ugu soo safarto Australia uma noqon doonto hooy.

This poster represents the 'you will be turned back' policy. The poster directs the reader to www.australia.gov.au/novisa

Marka la raaco Howlgalka Xudduudaha Qaran, cid kasta taas oo isku dayda inay doon si sharci – darro ah ku timaaddo Australia dib ayaa loogu celin doonaa waddankoodii ay ka soo tageen.

Dejinta Australia uma noqon doonto khayaar cid kasta oo si sharci – darro ah ugu soo safarta doon.

Xeerarku qof kasta way quseeyaan, qoysaska, carruurta, carruurta aan–lala–socon, qofka waxbaratay iyo kan xirfad yaqaanka ah. Cid laga reebayo ma jirto.

Sii-daynta Warbaahinta: 1000 MAALMOOD OO XUDDUUDO XOOGGAN OO AMMAAN AH

Lacagtaada hayska qasaarin – tahriibayaasha dadka waa beenlowyaal

Halis ha – gelinin ammaanka qoyskaaga iyo saaxiibadaada adigoo lacag siiya tahriibiyeyaasha dadka. Haddii qoyskaaga iyo saaxiibadaada ay Australia ugu soo safraan doon ayagoon haysan fiiso lama dejin doono Australia.

Xataa haddii loo aqoonsado inay yihiin qaxooti, lama dejin doono Australia.

Tallaabooyinkaas waxaa loo qaaday si loo joojiyo tahriibiyeyaasha dadka loona joojiyo qasaaro nafeed dheeraad ah ee badda.

Iska – diiwaangelinta UNHCR-ka Indonesia

Dowladda Australia way baddeshey xeerarkeedii khuseeyey dib–u–dejinta qaxootiga ka yimaada Indonesia.

Haddii aad usoo safarto Indonesia aadna iska diiwaangeliso UNHCR-ta Indonesia 1da Luuliyo 2014 ama ka diba, laguuma tixgelin doono dib-u-dejinta Australia.

Tirada boosaska dib–u–dejinta oo ay Australia siiso dadka ka diiwaangashan UNHCR–ta Indonesia ka–hor 1da Luuliyo 2014 ayagana waa la yareeyey.

Xeerarku qof kasta way quseeyaan. Cid laga reebayo ma jirto.

Macluumaadka