ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටත

නීතිවිරෝධී ලෙස ඕස්ටේ‍ර්ලියාවට බෝට්ටුවෙන් පැමිණීමට උත්සාහ කරන ඕනෑම අයෙකුව නැවත හරවා යැවීම හෝ නැවත සිය රටට යැවීම සිදු කරනු ඇත.

ඕස්ටේ‍ර්ලියාවට නීතිවිරෝධී ලෙස පැමිණීමට උත්සාහ කරන සෑම දෙනාටම ඕස්ටේ‍ර්ලියාවේ දේශසීමා වසා ඇති අතර, දිගටම වසා තබනු ඇත.

ඕස්ටේ‍ර්ලියාවට නීතිවිරෝධීව පැමිණීමට උත්සාහ කිරීම මගින් කිසිදු ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් නොලැබේ.

මිනිස් ජාවාරම්කරුවන්ගේ බොරුවලට අසු නොවන්න. ඔවුන් ඔබගේ මුදල් නාස්ති කිරීම පමණක් සිදු කරනු ඇත.

ඕස්ටේ‍ර්ලියාවට බෝට්ටුවෙන් පැමිණීමට උත්සාහ කිරීම ඵලක් නොමැති අතර අතිශය භයංකාරවේ.

ස්වාධිපත්‍ය දේශසීමා මෙහෙයුම

මුහුද මැදදී සිදුවන ජීවිත හානි වැළැක්වීමට සහ මිනිස් ජාවාරම් ජාලය අක්‍රිය කිරීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය දැඩි දේශසීමා උපක්‍රම ක්‍රියාවට නැංවීම දිගටම සිදු කරයි.

ස්වාධිපත්‍ය දේශසීමා මෙහෙයුම (OSB), යටතේ, වීසා බලපත්‍රයක් නැතිව නීතිවිරෝධී ලෙස බෝට්ටුවලින් ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට උත්සාහ කරන කවුරුන් වුවත් ඔවුන් පිටත් වූ රටටම ආපසු හරවා යැවෙනු ඇති.

නීතිවිරෝධී ලෙස බෝට්ටුවලින් ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට උත්සාහ කරන කාටවත් ඕස්ට්‍රේලියාව තුළදී සරණාගතභාවය පරීක්‍ෂා කිරීමේ අවස්ථාව හෝ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පදිංචිය ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවහිමි වන්නේ නැහැ.

ඕස්ට්‍රේලියාව එහි දේශසීමා ආරක්‍ෂා කිරීමට මෙන්ම පුද්ගල ජාවාරම නමැති සාපරාධී ක්‍රියාව නැවැත්වීමට ඇපකැප වී ක්‍රියා කරයි.

නීතිවිරෝධී විදිහට බෝට්ටු මගින් ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට සිතන පුද්ගලයන්ට කවදාවත් ඕස්ට්‍රේලියාව නිවහන කරගැනීමට නොලැබෙන බව දැන්වීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය පුළුල් පරාසයක විදේශ සන්නිවේදන කටයුතු සිදු කරමින් සිටී.

ශක්තිමත් සහ ආර􀄋ත ෙද්ශසීමා සහිත දින 1000 ක්

පුද්ගල ජාවාරම්කරුවන්ගේ බොරු විශ්වාෂ කරන්න එපා

කාලයක් යනවිට ඕස්ට්‍රේලියාව එහි දේශසීමා ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරනු ඇති බව පුද්ගල ජාවාරම්කාරයෝ ඔබට කියනු ඇත. එහෙත්, ඕස්ට්‍රේලියානු රජය තම දැඩි ස්ථාවරය වෙනස් කොට නැත, ඉදිරියේදී වෙනස් කරන්නේත් නැත.

නීතිවිරෝධී විදිහට බෝට්ටු මගින් ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට උත්සාහ කරන කවුරුන්වත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි කරගන්නේ නැහැ.

මෙම නීති පවුල්, ළමයින්, භාරකරුවකු නැති බාලවයස්කරුවන්, අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ඇති අය සහ පුහුණු ශ්‍රමිකයන් යන සියලු දෙනාටම අදාළ වේ. කිසිවෙකුටවත් සහනයක් හිමි නොවේ.

ඔබේ මුදල් නාස්ති කරගන්න එපා. පුද්ගල ජාවාරම්කරුවන්ගේ බොරු විශ්වාෂ කරන්න එපා.

ඉන්දුනීසියාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් (UNHCR) කාර්යාලයේ ලියාපදිංචිය

ඕස්ට්‍රේලියානු රජය ඉන්දුනීසියාවෙන් පැමිණෙන සරණාගතයන් නැවත පදිංචි කිරීමේ නීති රීති වෙනස් කර ඇත.

ඔබ ඉන්දුනීසියාවට ගොස් එහි එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් (UNHCR) කාර්යාලයේ 2014 ජූලි 1 දින හෝ ඊට පසුව ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්, ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රති-ස්ථාපනය සඳහා ඔබව සලකා බැලෙන්නේ නැත.

ඉන්දුනීසියාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් (UNHCR) කාර්යාලයේ 2014 ජූලි 1 දින හෝ ඊට පෙර ලියාපදිංචි වී ඇති පුද්ගලයන් සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාව ලබාදෙන නැවත පදිංචි කර ගැනීමේ අවස්ථා ගණනද අඩු කර ඇත.

මෙම නීති සියලු දෙනාටම අදාළ වේ. කාටවත් සහනයක් හිමි නොවේ.

තොරතුරු පත්‍රිකාව

වැඩි විස්තර

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සරණාගත සහ මානුෂීය වැඩසටහන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර සඳහා සරණාගත සහ මානවවාදී වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

සරණාගත සහ මානවවාදී වීසා සම්බන්ධ මෑතකාලීන වෙනස්කම් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා සඳහා සරණාගත සහ මානවවාදී වීසා අඩවියට පිවිසෙන්න.

සරණාගතයින්, වෙනත් රටකදී සරණාගතභාවය පරීක්‍ෂා කිරීම, පදිංචි කිරීමේ විධිවිධාන, සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සරණාගතභාවය සහ මානවවාදී වැඩසටහන පිළිබඳ නවතම තොරතුරු සඳහා Department of Immigration and Border Protectionහි ප්‍රවෘත්ති කාර්යාංශ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. 

Australia's borders are stronger than ever

Do not let your loved ones travel illegally by boat to Australia

Do not risk your life travelling to Australia illegally by boat

Australias borders are closed to illegal migration

No change to Australias boat turn back policy