ඕස්ට්‍රේලියාව තුළදී

නීතිවිරෝධී ලෙස ඕස්ටේ‍ර්ලියාවට බෝට්ටුවෙන් පැමිණීමට උත්සාහ කරන ඕනෑම අයෙකුව නැවත හරවා යැවීම හෝ නැවත සිය රටට යැවීම සිදු කරනු ඇත.

ඕස්ටේ‍ර්ලියාවට නීතිවිරෝධී ලෙස පැමිණීමට උත්සාහ කරන සෑම දෙනාටම ඕස්ටේ‍ර්ලියාවේ දේශසීමා වසා ඇති අතර, දිගටම වසා තබනු ඇත.

ඕස්ටේ‍ර්ලියාවට නීතිවිරෝධීව පැමිණීමට උත්සාහ කිරීම මගින් කිසිදු ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් නොලැබේ.

මිනිස් ජාවාරම්කරුවන්ගේ බොරුවලට ඔබගේ පවුලේ අයට හෝ මිතුරන්ට රැවටීමට දෙන්න එපා.

මිනිස් ජාවාරම්කරුවන් ඔවුන්ගේ මුදල් ලබාගෙන ඔබගේ පවුලේ අයව අන්තරායට පත්කරනු ඇත.

ඕස්ටේ‍ර්ලියාවට නීති විරෝධී ලෙස බෝට්ටුවෙන් පැමිණීමට උත්සාහ කරන ඕනෑම අයෙකු හට ඕස්ටේ‍ර්ලියාවේ පදංචිවීම විකල්පයක් නොවනු ඇත.

ස්වාධිපත්‍ය දේශසීමා මෙහෙයුම

මුහුදු මාර්ගික පුද්ගල ජාවාරම වැළැක්වීම, මුහුද මැද දී සිදුවන ජීවිත හානි වැළැක්වීම මෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවේ දේශසීමා ආරක්‍ෂා කිරීම අරමුණු කොටගෙන ඕස්ට්‍රේලියානු රජය දැඩි දේශසීමා ආරක්‍ෂණ පිළිවෙතක් ක්‍රියාත්මක කොට ඇත. නීතිවිරෝධී ලෙස බෝට්ටුවලින් ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට උත්සාහ කරන කාටවත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ තම නිවහන කරගැනීමට ලැබෙන්නේ නැත.

ස්වාධිපත්‍ය දේශසීමා මෙහෙයුම යටතේ, වීසා බලපත්‍රයක් නැතිව නීතිවිරෝධී ලෙස බෝට්ටුවලින් ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට උත්සාහ කරන කවුරුන් වුවත් ඔවුන් පිටත් වූ රටටම ආපසු හරවා යැවෙනු ඇති.

වීසා බලපත්‍රයක් නැතිව නීතිවිරෝධී ලෙස බෝට්ටුවලින් ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට උත්සාහ කරන කාටවත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිය හිමි වන්නේ නැත.

මෙම නීති පවුල්, ළමයින්, භාරකරුවකු නැති බාලවයස්කරුවන්, අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ඇති අය සහ පුහුණු ශ්‍රමිකයන් යන සියලු දෙනාටම අදාළ වේ. කිසිවෙකුටවත් සහනයක් හිමි නොවේ.

ශක්තිමත් සහ ආර􀄋ත ෙද්ශසීමා සහිත දින 1000 ක්

ඔබේ මුදල් නාස්ති කරගන්න එපා - පුද්ගල ජාවාරම්කාරයෝ බොරු කියති

පුද්ගල ජාවාරම්කරුවන්ට මුදල් දීමෙන් ඔබේ පවුලේ අයගේ සහ මිතුරන්ගේ ජීවිත අනතුරේ හෙළන්න එපා. ඔබේ පවුලේ අය සහ මිතුරන් වීසා බලපත්‍රයක් නැතිව නීතිවිරෝධී ලෙස බෝට්ටුවලින් ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට උත්සාහ කළොත් ඔවුන්ට ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිය හිමි වන්නේ නෑ.

ඔවුන්ව සරණාගතයන් වශයෙන් පිළිගත්තත්, ඔවුන්ට ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිය ලබා දෙන්නේ නෑ.

මෙම ක්‍රියාමාර්ග හඳුන්වා දී ඇත්තේ පුද්ගල ජාවාරම්කරුවන් නැවැත්වීමට සහ මුහුදේදී තව තවත් ජීවිත හානි වීම වැළැක්වීම සඳහාය.

ඉන්දුනීසියාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් (UNHCR) කාර්යාලයේ ලියාපදිංචිය

ඕස්ට්‍රේලියානු රජය ඉන්දුනීසියාවෙන් පැමිණෙන සරණාගතයන් නැවත පදිංචි කිරීමේ නීති රීති වෙනස් කර ඇත.

ඔබ ඉන්දුනීසියාවට ගොස් එහි එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් (UNHCR) කාර්යාලයේ 2014 ජූලි 1 දින හෝ ඊට පසුව ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්, ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රති-ස්ථාපනය සඳහා ඔබව සලකා බැලෙන්නේ නැත.

ඉන්දුනීසියාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් (UNHCR) කාර්යාලයේ 2014 ජූලි 1 දින හෝ ඊට පෙර ලියාපදිංචි වී ඇති පුද්ගලයන් සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාව ලබාදෙන නැවත පදිංචි කර ගැනීමේ අවස්ථා ගණනද අඩු කර ඇත.

මෙම නීති සියලු දෙනාටම අදාළ වේ. කාටවත් සහනයක් හිමි නොවේ.

තොරතුරු පත්‍රිකාව