Australíar Baáre

Australía bekaanuni buth loi foóñsíbélla kucíc gorérde zehoníkka ré tarár asól dec ót waapes diya zaibou.

Australíar boóudhar ókkol zehoníkka'lla bon zará Australía bekaanuni foóñsíbélla kucíc gorér ar íin bon tákibou.

Éçe honó maali fáaida faibar nái Australía bekaanuni foóñsíbélla kucíc gorí yóre.

Manúic blékgoróya ókkol ór misáhotá yé tuáñre bekuf no banouk, tará seróf tuáñr thiañ loibou de.

Australía bekaanuni buth loi foóñsíbélla kucíc goróon puáin sára ar hódor baára hótara.

Operécen Maleki Boóudhar ókkol

Australíar Hókumot lagatar asé soktó boóudhar héfazoti karwaiyi ókkol kaayem goríbélla doijjat jan or nuksan rukí bélla ar manúic blékgorá nétwák ókkol óre komzuri goríbélla.

This poster represents the 'you will be turned back' policy. The poster directs the reader to www.australia.gov.au/novisa

Operécen Maleki Boóudhar ókkol (OSB) andhár ót, zehoníkka ze Australíat bekaanuni buth loi sofór goríbélla kucíc gorér waapes diya zaibou tarár neelar dec ót.

Australíat karwaiyi arde boicóti gorá honódin ekkán ektiyar noóibou zehoníkka’lla ze buth loi bekaanuni sofór goré.

Australía waada gorí táikke tar boóudhar ókkol óre héfazot goríbélla ar manúic blékgorár mujirimi hórkot ókkol óre hótom goríbélla bélla.

Australíar Hókumot e kessú doijjar baárar komyunigéicen hórkot ókkol foóñsár maincóre hóbor dibellá zará Australíat bekaanuni buth loi aibélla báfer tará Australíar ré honódin gór no banaibóu.

Hóboror Hótian: OZBUT ARDE AMÓN BOÓUDHAR ÓKKOL ÓR 1000 DIN ÓKKOL

Manúic blékgoróya ókkol ór misá hotá ré biccác nogoijjó

Manúic blékgoróya ókkol é hoibóu dé woktór fúañti fúañti Australía yé tar folósi ré norom goríbou. Australíar Hókumot e tar mozbut hásiyot oré bodoli noó féla ar no bodolibóu.

Zehoníkka ze víza sára buth loi Australíat aibélla kucíc goré tarár dec ót waapes diya zaibou zintú neeillé.

Kaanun ókkol fottízon ór uore lagaza – fémli ókkol, fuain, ekála fuain, fonná óla arde mahéri óla. Éçe honó bat dibar ókkol nái.

Tuáñr thiañ sárhar no goijjó. Manúic blékgoróya ókkol ór misá hotá biccác no goijjó.

Indonesíat UNHCR loi rejisthar goróon

Indonesía’ttu refúji boicóti gorálla Australíar Hókumot e tar kaanun ókkol óre bodoli félaiye.

Zodi tuñí Indonesía zo ar Indonesíat UNHCR loi rejisthar goró Julai 1 tarík 2014 ót yá yían ór baade tuáñre Australíat boicóti goríbélla báfa nozaibóu.

1 tarík Julai 2014 or age Indonesíat UNHCR loi rejisthar gorá giyéde maincóre Australíar torfóttu diya giyéde boicóti zaga ókkol ór ginoti homai félagiyé.

Kaanun ókkol fottízon ór uore lagaza. Éçe honó bat dibar nái.

Hákikot habos

Aró maalumat ókkol

Refúji arde Insániyoti víza ziyarot goró Australíar refúji arde insániyoti forugram or baabote aró maalumat ollá.

Refúji arde Insániyoti víza ziyarot goró Refúji arde insániyoti víza ókkol ót édinnar bodola ókkol ór baabote aró maalumat ókkol ólla.

Department of Immigration and Border Protection ór hóbor-or-hamrát hamrát ziyarot goró refúji ókkol, baárar karwaiyi, boicóti gorár entezam ókkol, arde Australíar refúji arde insániyoti forugram or baabote taza hóbor ókkol faibellá.