सार्वभौम सीमा सञ्चालन

OSB संयुक्त एजेन्सी टास्क फोर्स अर्थात Joint Agency Task Force (JATF) बिभिन्न संघीय सरकारी एजेन्सीहरूद्वारा समर्थित एक पुर्णत: सरकारी पहल हो र यसमा तीन कार्य समूहरू छन्। यी कार्य समूहहरू हुन्:

  • अवरोध तथा रुकाबट कार्य समूह - अष्ट्रेलियन संघीय प्रहरी Australian Federal Police को नेतृत्वमा
  • पहिचान, अवरोधन र स्थानान्तरण कार्य समूह - समुद्री सीमा बल सहितको अष्ट्रेलियन सीमा बल Australian Border Force को नेतृत्वमा
  • बन्दीकरण तथा अपसरण कार्य समूह - अष्ट्रेलियन सीमा बल Australian Border Force को नेतृत्वमा

अर्गनाईजेसन चार्ट  (63KB PDF)

समाचार

सबै OSB सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्तिहरू, परिचालन अपडेट तथा ट्रान्स्क्रिप्टहरु हाम्रो समाचार कक्षमा उपलब्ध छन्।