خارج از استرالیا

هرکس که سعی کند با قایق وغیرقانونی به استرالیا بیاید، برگردانده خواهد شد و یا به موطن خود بازگردانده می شود.

مرزهای استرالیا به روی هرکسی که سعی کند غیرقانونی به استرالیا برسد، بسته است وبسته خواهد ماند.

هیچ نفع مالی ازتلاش برای رسیدن به استرالیا بصورت غیر قانونی بدست نمی آید.

فریب دروغهای قاچاقبران انسان را نخورید. آنها تنها پول شما را خواهند گرفت.

تلاش برای رسیدن به استرالیا بوسیله قایق و بصورت غیرقانونی بی نهایت خطرناک و بی فایده است.

عملیات اقتدار مرزها

دولت استرالیا به اعمال تدابیر سختگیرانه محافظتی از مرزهای خود برای جلوگیری از به خطر افتادن جان افراد در دریاها و ضربه به شبکه قاچاقبران انسانی ادامه می دهد.

This poster represents the 'you will be turned back' policy. The poster directs the reader to www.australia.gov.au/novisa

با انجام عملیات اقتدار مرزها، هرکس که سعی کند که خود راغیر قانونی و با لنج به استرالیا برساند، به کشور مبدا حرکت بازگردانده خواهد شد.

رسیدگی به تقاضا و اسکان در استرالیا هرگز گزینه پیش روی افرادی که با لنج و غیرقانونی بیایند نخواهد بود.

دولت استرالیا متعهد به حفاظت از مرزهای خود و پایان دادن به فعالیت مجرمانه قاچاقبران انسانی باقی خواهد ماند.

دولت استرالیا درحال انجام شماری ازفعالیتهای ارتباطی در خارج ازخاک استرالیا می باشد تا به افرادی که غیر قانونی و با لنج به استرالیا می آیند اطلاع دهد که استرالیا هرگز وطن آنها نخواهد شد.

 1000 روز مرزھای امن و مستحکم

دروغهای قاچاقبران انسان را باور نکنید

قاچاقبران انسان به شما می گویند که استرالیا با گذشت زمان در سیاست خود نرمش نشان خواهد داد. دولت استرالیا تغییری در موضع محکم خود نداده و نخواهد داد.

هرکس سعی کند با لنج وغیر قانونی به استرالیا بیاید، در استرالیا اسکان نخواهد یافت.

این قوانین برای همگان است. خانواده ها، کودکان، کودکان بی سرپرست، تحصیل کردگان و متخصصین- استثنایی هم وجود ندارد.

پول خود را به هدر ندهید. دروغهای قاچاقبران انسانی را باور نکنید.

ثبت نام در UNHCR دراندونزی

دولت استرالیا قوانین خود در خصوص اسکان دوباره پناهندگان از مبدا اندونزی را تغییر داده است.

اگر شما به اندونزی سفر کرده و پس از تاریخ 14 ژوئن 2014 در کمیساریا عالی پناهندگان سازمان ملل اندونزی (UNHCR) ثبت نام نموده باشید، برای اسکان در استرالیا در نظر گرفته نخواهید شد.

همچنیین سهمیه اختصاصی استرالیا به اسکان افرادی که پیش از تاریخ 14 ژوئن 2014 در کمیساریا عالی پناهندگان سازمان ملل اندونزی (UNHCR) ثبت نام نموده اند نیز کاهش یافته است.

این قوانین برای همگان است و استثنایی وجود ندارد.

گزاره برگ

اطلاعات بیشتر

برای اطلاعات بیشتر درباره برنامه های بشردوستانه و پناهندگی استرالیا از Refugee and Humanitarian بازدید کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره آخرین تغییرات ویزاهای پناهندگی و بشر دوستانه از Refugee and Humanitarian visas بازدید کنید.

برای دسترسی به تازه ترین اخبار پناهندگان، بررسی تقاضاها خارج از خاک استرالیا، تمهیدات اسکان و برنامه های بشردوستانه و پناهندگان استرالیا از

  اتاق خبر تارنمای Department of Immigration and Border Protection بازدید نمایید.