عملیات اقتدارمرزها

کارگروه آژانس مشترک OSB (JATF) یک طرح ابتکاری کاملا دولتی است که از جانب شمارزیادی از نهادهای دولتی فدرال پشتیبانی می گردد و مشتمل بر سه کارگروه می باشد. این کارگروهها عبارتند از:

  • کارگروه توقف و جلوگیری – که توسط Australian Federal Police هدایت می گردد.
  • کارگروه ردیابی، توقف و انتقال که توسط – Australian Border Force که شامل فرمان مرزهای دریایی می گردد هدایت می شود.
  • کارگروه بازداشت و اخراج که توسط – Australian Border Force هدایت می گردد.

چارت سازمانی  (63KB PDF)

اخبار

تمامی اعلامیه های خبری، تازه های عملیاتی و متن اخبار مربوط به OSB در اتاق خبر موجود است.