گزاره برگ: اطلاعاتی برای افرادی که هم اینک در استرالیا هستند.

عملیات اقتدار در مرزها چیست؟

عملیات اقتداردرمرزها که توسط دولت استرالیا بنا نهاده شده است، یک طرح امنیت مرزی است که توسط نیروهای نظامی اجرا می شود و هدف آن مبارزه با قاچاقبری انسان ازمسیردریا وحفاظت ازمرزهای استرالیا می باشد.

دولت استرالیا متعهد به پایان دادن به فعالیت مجرمانه قاچاقبران انسانی و جلوگیری از به خطرافتادن جان افراد آسیب پذیر در لنجهای نا امن در تلاش برای رسیدن به استرالیا باقی خواهد ماند.

تقریبا سه سال ازآخرین باری یک لنج قاچاقبری انسان توانست به استرالیا برسد می گذرد. تمامی لنج های قاچاقبری که سعی نموده اند خود را به استرالیا برسانند متوقف گردیده و به کشور مبدا حرکت خود بازگردانده شده اند.

سیاستهای استرالیا برای حفاظت از مرزهایش چیست؟

استرالیا تمهیدات محافظتی سختی از مرزهای خود را برای حذف و مبارزه با قاچاقبری انسانی از راه دریا و به منظور جلوگیری از دست رفتن جان افراد در دریاها و نیز محافظت از مرزها استرالیا به اجرا گذاشته است.

هر شخصی که سعی کند غیر قانونی و با لنج به استرالیا بیاید، به کشور مبدا حرکت بازگردانده خواهد شد. اسکان در استرالیا هرگز گزینه پیش رویشان نخواهد بود. اگر خانواده و دوستان شما بدون ویزا سوار بر لنج شوند، به استرالیا نخواهند رسید.

آیا این قوانین برای همه است؟

بله. هرشخصی که سعی کند که غیرقانونی و با لنج به استرالیا سفر کند به کشور مبدا حرکت خود بازگردانده خواهد گردید. این قوانین برای همگان است: خانواده ها، کودکان، کودکان بدون همراهی سرپرست، تحصیل کرده گان و افراد داری مهارت. استثنایی وجود ندارد.

به قاچاقبران انسان اعتماد نکنید. آنها دروغ می گویند...

ما می دانیم که قاچاقبران انسان به دروغگویی به افرادی که نا امیدانه به دنبال آن هستند که استرالیا را وطن خود کنند، ادامه می دهند. قاچاقبران انسان چیزی بیشتر از مجرمینی که پول خانواده شما را ربوده و جانشان را به خطر می اندازند، نیستند.

قاچاقبران انسان به دوستان و خانواده شما می گویند که می توان به آسانی به استرالیا رسید و یا اینکه در سیاستها نرمش بوجود می آید. به آنها بگویید که این دروغها را باور نکنند ! شما نمی توانید بدون ویزای معتبر، استرالیا را وطن خود قرار دهید. دولت استرالیا تغییری در موضع محکم خود نداده است و نخواهد داد.

قاچاقبران انسان می گویند که این قوانین شامل حال آنها نمی گردد و قوانین به زودی تغییر خواهند نمود. این قوانین شامل حال خانواده و دوستان شما می گردد. استثنایی وجود ندارد. نگذارید بروند!

هرشخصی که سعی کند که غیر قانونی و با لنج به استرالیا بیاید در استرالیا اسکان نخواهد یافت. به خانواده و دوستان خود بگویید که پیش از آنکه پول خود را به هدر بدهند، یکبار دیگر فکر کنند.

عزیزان من چگونه می توانند استرالیا را وطن خود قرار دهند؟

افرادی که اسکان دوباره در استرالیا را در نظر دارند و یا دوستان و خانواده ای دارند که اسکان دوباره در استرالیا را در نظر دارند ، می بایست بیاد داشته باشند که راه قانونی برای آمدن به استرالیا وجود دارد. اگر سعی کنید غیر قانونی به استرالیا بیایید، استرالیا هرگز وطن شما نخواهد گردید.

The Department of Immigration and Border Protection یک برنامه اسکان دوباره از خارج از خاک خود را زیر پوشش برنامه بشردوستانه و پناهندگی دولت استرالیا در دست اجرا دارد. این برنامه شامل اسکان دوباره افرادی که نیاز به کمک بشردوستانه دارند و راه حل پایدار دیگری پیش روی خود ندارند، می گردد.

افرادی که مشمول برنامه اسکان مجدد از خارج از خاک نمی گردند و می خواهند برای کار به استرالیا بیایند، می بایست برای درخواست ویزای کاری اقدام نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روشهای مهاجرت قانونی به استرالیا از تارنمای Department of Immigration and Border Protection به نشانی http://www.border.gov.au/ بازدید نمایید.