در استرالیا

هرکس که سعی کند با قایق وغیرقانونی به استرالیا بیاید، برگردانده خواهد شد و یا به موطن خود بازگردانده می شود.

مرزهای استرالیا به روی هرکسی که سعی کند غیرقانونی به استرالیا برسد، بسته است وبسته خواهد ماند.

هیچ نفع مالی ازتلاش برای رسیدن به استرالیا بصورت غیر قانونی بدست نمی آید.

نگذارید دوستان و خانواده تان فریب دروغهای قاچاقبران انسان را بخورند.

قاچاقبران انسان پول آنها را می گیرند و خانواده شما در خطرخواهند بود.

اسکان دراسترالیا هرگز گزینه پیش روی افرادی که سعی کنند با قایق وغیرقانونی به اینجا بیایند نخواهد بود.

عملیات اقتدار مرزها

دولت استرالیا سختگیرانه ترین تدابیرمحافظتی از مرزهای خود را اعمال نموده است تا از مرزهای خود حراست نماید، با روند قاچاقبری انسانی از راه دریا مقابله نموده و از به خطر افتادن جان افراد در دریاها جلوگیری کند. استرالیا هرگز وطن کسی که بخواهد غیر قانونی و با لنج به استرالیا بیاید، نخواهد شد.

This poster represents the 'you will be turned back' policy. The poster directs the reader to www.australia.gov.au/novisa

با انجام عملیات اقتدار مرزها، هرکس که سعی کند که خود را غیرقانونی و با لنج به استرالیا برساند، به کشور مبدا حرکت بازگردانده خواهد شد.

اسکان در استرالیا هرگز گزینه پیش روی افرادی که با لنج و غیر قانونی به استرالیا بیایند نخواهد بود.

این قوانین برای همگان است. خانواده ها، کودکان، کودکان بی سرپرست، تحصیل کردگان و متخصصین – ستثنایی هم وجود ندارد.

  1000 روز مرزھای امن و مستحک

پول خود را هدر ندهید- قاچاقبران انسانی دروغ می گویند

امنیت خانواده خود و دوستان خود را با پرداخت پول به قاچاقبران انسانی به خطر نیندازید. اگر خانواده و دوستان شما با لنج و بدون ویزا به استرالیا بیایند، در استرالیا اسکان داده نخواهند شد.

حتی اگر به عنوان پناهنده نیز شناخته شوند، بازهم در استرالیا ساکن نخواهند شد.

این تدابیر برای متوقف نمودن قاچاقبران انسانی و جلوگیری از ازدست رفتن جان افراد بیشتری دردریاها است.

ثبت نام در کمیساریای پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در اندونزی

دولت استرالیا قوانین خود در خصوص اسکان دوباره پناهندگان از مبدا اندونزی را تغییر داده است.

اگر شما به انئونزی سفر کرده و پس از تاریخ 14 ژوئن 2014 در کمیساریا عالی پناهندگان سازمان ملل اندونزی (UNHCR) ثبت نام نموده باشید، برای اسکان در استرالیا در نظر گرفته نخواهید شد.

همچنیین سهمیه اختصاصی استرالیا به اسکان افرادی که پیش از 1 ژوئن 2014 در(UNHCR) در اندونزی ثبت نام نموده اند نیز کاهش یافته است.

این قوانین برای همه است و استثنایی وجود ندارد.

گزاره برگ